Thermo Packing återvinner

Thermo Packing återvinner

Thermo Packing återvinner 1080 500 Thermo Packing System AB

Rest materialet i produktionen pressas till balar som returneras till råvaruproducenten. Vi jobbar i ett helt slutet system utan miljöpåverkan.