Blisterförpackning

Vikblister består av en framsida och en baksida som sitter ihop med ett ”gångjärn”. Vikblister kan konstrueras med mekanisk förslutning, t ex låsklackar eller låstappar.

Det går också att göra försegling genom svetsning av hela eller delar av blistrets kanter.

En annan variant är dubbelvikt PE belagd kartong där blisterkupan hålls på plats i den utstansade framsidan.Sedan värms kartongen ihop och håller blister på plats.