Vakuumformning

Utvecklingen inom de flesta branscher går mot allt mer kundanpassade produkter, vilket ställer nya krav på tillverkningsmetodernas flexibilitet. Vakuumformning är en snabb, anpassningsbar och kostnadseffektiv metod för tillverkning av plastprodukter. Det kan handla om förpackningar, förpackningsinreden, bägare eller blister.